Harmonogram wydarzeń – czwartek

r>

ALFA OMEGA SIGMA
10.30-12.00 warsztaty:
Dobór optymalnego rodzaju systemu nagłośnieniowego do różnych typów sal koncertowych w ośrodkach kultury
– Radek Bartczak
portalnaglosnieniowy.eu
11.00-13.00 Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Techniki Estradowej PITE
13.00-13.45 koncert
zespołu MAFIA
16.00-17.30 OSKA
Ceremonia otwarcia
+ wykład plenarny
17.30-19.00 OSKA
sesja referatów ANG